Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

allness
czemu nie mogłem poświęcić dość uwagi (…), Boże święty, Boże miłosierny, dlaczego nie można niczemu poświęcić uwagi, świat jest sto milionów razy za obfity i co ja pocznę z moją nieuwagą
— Kosmos, Witold Gombrowicz
Reposted fromink ink viagaiqus gaiqus
allness
9413 5b1b 500
a reszta gówno

July 09 2015

allness
za dużo pan myśli i się potem panu miesza.
— 12 gniewnych ludzi
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viafrenatae frenatae
allness
Dwa zadania na początek życia: redukuj wytrwale okrąg, który Cię otacza, i nie zapominaj o regularnej kontroli, czy już nie przebywasz poza polem własnego oddziaływania w ukryciu.
— Franz Kafka - Aforyzmy z Zürau
Reposted frommoonlitsky moonlitsky viaincoherence incoherence

July 08 2015

allness
7511 1d1c 500
Kundera
allness
7070 cab4 500
paweł łoziński
allness
Nie wracam, zostanę tu na zawsze, załączam prezencik i gazety
— Weronika Murek "Uprawa roślin południowych metodą Miczurina"

June 29 2015

allness
Nie ma, nie było - okazuje się - nic ważniejszego od Ciebie.
— Marek Hłasko do Agnieszki Osieckiej, 7 grudnia 1958 r.
Reposted frompouler pouler viagaiqus gaiqus
7015 6158 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaincoherence incoherence

weirdvintage:

Late Victorian mountaineers, including a lady fully dressed and corseted, cross a crevasse in the Alps, 1900 (from Getty Images’ book "Decades of the 20th Century—1900s" by Nick Yapp, scanned by WeirdVintage)

Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viaunno unno
allness
Popołudnie.
Idziemy Centralną. 
Tłum.
– Szkoda mi tych ludzi. Tylu ich niepotrzebnych – mówi Wktor.
Pauza.
– A może ty też nie jesteś nikomu potrzebny? – pytam.
– Oczywiście, że nie jestem potrzebny. Ale ja wiem o tym, a oni nie.
— Jarosław Borszewicz, "Mroki"
Reposted fromyouranafilaksja youranafilaksja viagaiqus gaiqus

June 24 2015

allness

June 22 2015

allness

June 18 2015

allness
2069 f0ed 500

June 16 2015

allness
3877 faa2 500
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viaunno unno

June 10 2015

4344 eac6 500
Reposted fromElkeringhausen Elkeringhausen viagaiqus gaiqus

June 08 2015

(…) było mi już wszystko jedno, a może byłem nawet dalej: już poza rozpaczą i już poza gniewem. Ludzie nie wiedzą naprawdę, ile obojętności jest w nich i jak bardzo obojętne może się wszystko stać pewnego dnia; i dobrze, że nie wiedzą.
— Marek Hłasko (via polskie-zdania)
Reposted fromhello-im-psycho hello-im-psycho viafrenatae frenatae

June 02 2015

allness
8539 3e00 500
„Czy ja tylko nie jestem przypadkiem zupełnie zwykła, mała, pospolita smutna świnia?”

(Z kolekcji „Witkacy i inni” Stefana Okołowicza i Ewy Franczak, fragment z „Pożegnania jesieni”)

May 31 2015

allness
2309 5651
Oli Macavoy
allness
We dnie będziemy pisać książki, a w nocy będziemy się kochać.
— Anne McAllister "Wigilijny dar"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl