Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 08 2018

allness
0074 10b1
Reposted byefemerycznyglutniedoskonaloscCarridwen

February 09 2018

allness
2306 daaa 500
Jakub Zasada - Odmiany kawek (plakat)

August 01 2017

allness
9414 c30b 500
allness
9413 a719 500
Reposted byfindmeguiltyhashavemariaalexandersmith8805peptodowiczmalajnaina

July 24 2017

allness
2877 792d 500
Tatry
Reposted frombarszczowa barszczowa viagaiqus gaiqus

June 29 2017

allness
6660 105f 500
allness
1412 e9da 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viagaiqus gaiqus

July 10 2015

allness
czemu nie mogłem poświęcić dość uwagi (…), Boże święty, Boże miłosierny, dlaczego nie można niczemu poświęcić uwagi, świat jest sto milionów razy za obfity i co ja pocznę z moją nieuwagą
— Kosmos, Witold Gombrowicz
Reposted fromink ink viagaiqus gaiqus

July 09 2015

allness
za dużo pan myśli i się potem panu miesza.
— 12 gniewnych ludzi
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viafrenatae frenatae
allness
Dwa zadania na początek życia: redukuj wytrwale okrąg, który Cię otacza, i nie zapominaj o regularnej kontroli, czy już nie przebywasz poza polem własnego oddziaływania w ukryciu.
— Franz Kafka - Aforyzmy z Zürau
Reposted frommoonlitsky moonlitsky viaincoherence incoherence

July 08 2015

allness
7511 1d1c 500
Kundera
allness
7070 cab4 500
paweł łoziński
allness
Nie wracam, zostanę tu na zawsze, załączam prezencik i gazety
— Weronika Murek "Uprawa roślin południowych metodą Miczurina"

June 29 2015

allness
Nie ma, nie było - okazuje się - nic ważniejszego od Ciebie.
— Marek Hłasko do Agnieszki Osieckiej, 7 grudnia 1958 r.
Reposted frompouler pouler viagaiqus gaiqus
7015 6158 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaincoherence incoherence

weirdvintage:

Late Victorian mountaineers, including a lady fully dressed and corseted, cross a crevasse in the Alps, 1900 (from Getty Images’ book "Decades of the 20th Century—1900s" by Nick Yapp, scanned by WeirdVintage)

Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viaunno unno
allness
Popołudnie.
Idziemy Centralną. 
Tłum.
– Szkoda mi tych ludzi. Tylu ich niepotrzebnych – mówi Wktor.
Pauza.
– A może ty też nie jesteś nikomu potrzebny? – pytam.
– Oczywiście, że nie jestem potrzebny. Ale ja wiem o tym, a oni nie.
— Jarosław Borszewicz, "Mroki"
Reposted fromyouranafilaksja youranafilaksja viagaiqus gaiqus

June 24 2015

allness

June 22 2015

allness
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl