Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 18 2015

allness
2069 f0ed 500

June 16 2015

allness
3877 faa2 500
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viaunno unno

June 08 2015

(…) było mi już wszystko jedno, a może byłem nawet dalej: już poza rozpaczą i już poza gniewem. Ludzie nie wiedzą naprawdę, ile obojętności jest w nich i jak bardzo obojętne może się wszystko stać pewnego dnia; i dobrze, że nie wiedzą.
— Marek Hłasko (via polskie-zdania)
Reposted fromhello-im-psycho hello-im-psycho viafrenatae frenatae

June 02 2015

allness
8539 3e00 500
„Czy ja tylko nie jestem przypadkiem zupełnie zwykła, mała, pospolita smutna świnia?”

(Z kolekcji „Witkacy i inni” Stefana Okołowicza i Ewy Franczak, fragment z „Pożegnania jesieni”)

May 31 2015

allness
2309 5651
Oli Macavoy
allness
We dnie będziemy pisać książki, a w nocy będziemy się kochać.
— Anne McAllister "Wigilijny dar"

May 30 2015

allness
4597 d005 500

thechemistryset:

Philippe Morillon, Andy Warhol, 1977

Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry viaunno unno

May 25 2015

allness
Nieraz gdy się rano zbudzę i pomyślę, że muszę do wieczora żyć, mam wrażenie, jakby to było znów od urodzenia do śmierci. Nie wiem, czy pan kiedyś coś takiego odczuwał, ale jakby coraz trudniej było przeżyć dzień. Nie, nie o to chodzi, że długi. Jakby to panu powiedzieć. No, tak jak dzisiaj. Dzień jak każdy, a całe życie.
— Wiesław Myśliwski, Traktat o łuskaniu fasoli
allness
9964 7fe6 500
9.05.15 

May 24 2015

allness
5364 0e65
Reposted fromhideandseek hideandseek viaunno unno

May 21 2015

allness
Konkretem jest wielogodzinne leżenie na łóżku, bez zmęczenia i bez ruchu, w otępiającej bliskości samego siebie, bez żadnej nadrzędnej konieczności, aby było inaczej. Jak pusto, jak pusto, mimo pozorów, że coś się kręci i święci.
— Leopold Tyrmand
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaincoherence incoherence

May 12 2015

allness
O wielkich zmianach decydują małe epizody. Jedno spotkanie, jedna książka, jedna decyzja.
— Jacek Walkiewicz
Reposted fromfeszyn feszyn viagaiqus gaiqus

April 27 2015

allness
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir
allness
3431 159f 500
Reposted frompeper peper viaTheDoors TheDoors
allness
allness
7484 d96b
Reposted fromhellhasnofury hellhasnofury viagaiqus gaiqus

April 04 2015

8886 19ca 500

manolescent:

"Apollo e Dafne" in Galleria Borghese, Rome, Italy.

March 26 2015

allness
Reposted fromliszka liszka viaunno unno

March 12 2015

allness
Wydaje się, że w mózgu istnieje całkiem szczególny obszar, który można by nazwać poetycką pamięcią i który rejestruje to, co nas urzekło, wzruszyło, co dało piękno naszemu życiu.
— Milan Kundera
Reposted fromlubiedzis lubiedzis viagaiqus gaiqus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl